ธนาคารกลางบราซิลเปลี่ยนการจำแนกประเภท Cryptocurrency